רכזת רואד להשכלה גבוהה- טירה

לקראת גיוס -سيعلن قريبا

דוא"ל - البريد الالكتروني

כתובת - عنوان

מס' טלפון - رقم الهاتف

الاتصال على رقم مكتب رواد الرئيسي

04-6708729