רכזת רואד להשכלה גבוהה- זרזיר

מעאלי מזאריב -معالي مزاريب

דוא"ל - البريد الالكتروني

כתובת - عنوان

מס' טלפון - رقم الهاتف

الاتصال على رقم مكتب رواد الرئيسي

1700-555-606

050-6703877