רכזת רואד להשכלה גבוהה- בסמת טבעון

מעאלי מזאריב - معالي مزاريب

דוא"ל - البريد الالكتروني

כתובת - عنوان

מס' טלפון - رقم الهاتف

الاتصال على رقم مكتب رواد الرئيسي

050-6703877